Stichting Vrienden Kleinkoor Caprice

Kleinkoor Caprice heeft een vaste kring van ‘fans’ om zich heen verzameld: de Vrienden.

Verenigd in de stichting ‘Vrienden Kleinkoor Caprice’ zijn ze een zeer belangrijke steun voor ons. Zowel door hun trouwe bezoeken aan onze concerten, als door hun financiële bijdragen. Hartelijk dank voor uw steun aan Kleinkoor Caprice het afgelopen jaar! Mede dankzij u kunnen we mooie concerten organiseren. Jaarlijks op 22 of 23 december hebben we onze uitvoering van 'A Festival of Carols and Lesseons'. Deze 'gratis' vieringen worden zeer goed bezocht en met grote enthousiasme ontvangen. Het koor is u dan ook zeer dankbaar voor uw aanwezigheid en financiële ondersteuning.


Ook ú kunt lid worden van de stichting ‘Vrienden Kleinkoor Caprice’.

Al voor €17,50 per jaar (of meer, als u wilt...) steunt u ons. In ruil daarvoor krijgt u een aantal voorrechten: ALLEEN VOOR U EN DE ANDERE VRIENDEN reserveren we tijdens verschillende concerten de beste plaatsen (maximaal 2 plaatsen per donateur) en uw reservering voor 2 zitplaatsen bij het jaarlijkse Festival of Carols and Lessons is gegarandeerd! Daarnaast ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief.

Actueel
De afgelopen jaren zijn voor het koor en de Vriendenstichting op financieel gebied zwaar geweest. Ook 'Caprice' ondervindt last van de resessie, want het vinden van sponsors wordt er niet gemakkelijker op! Maar u bent als vriend van Caprice van onmisbare waarde voor het financieel mogelijk maken van de schitterende concerten. Zoals eerder vermeld bedraagt het minimum jaarbedrag € 17,50.


Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Rintje Stokje, tel. 0341-751630. Of vul het formulier hiernaast in.

Bestuur stichting Vrienden Kleinkoor Caprice:

 Bert van de Pol  voorzitter
Gerrit van Emous secretaris
Rintje Stokje penningmeester & info donateurs
Anneke Kroon ontvangst Vrienden bij concerten
Ben Stolte reserveringen Vrienden bij concerten
Arja Kooistra algemeen lid


Bankrekening van de stichting:

NL68RABO 01531.69.591 t.n.v. St. Vrienden Kleinkoor Caprice


Kaarten reserveren

Met behulp van onderstaand antwoordformulier kunnen er kaarten voor het eerstvolgende concert worden gereserveerd. Wij houden u daarvan via deze website op de hoogte. U kunt als vriend (maximaal) 2 kaarten of plaatsen reserveren. Heeft u een vraag of opmerking of wilt u zich aanmelden als Vriend? Dan kunt u ook gebruik maken van het formulier.

U kunt via de website geen plaatsen meer reserveren voor Carols.


 

 


Vrienden Kleinkoor Caprice

Alleen invullen bij reservering