De dirigent

Vanaf september 2015 is Hans Noijens onze nieuwe dirigent.

Hans Noijens studeerde koordirectie bij Cees Rotteveel aan het Brabants Conservatorium en piano aan het Conservatorium in Maastricht.

Na het behalen van het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie zette hij zijn studie voort bij Eric Ericson in Stockholm. Hij volgde cursussen bij o.a. Frieder Bernius, Daniel Reuss en Jos van Veldhoven. Als zanger was hij actief bij ensembles zoals Currende (Brussel), Cappella Amsterdam en de Nederlandse Bachvereniging. Hij werkte bij de NPS als programmasamensteller voor Radio 4.

Momenteel werkt hij als adviseur vocale muziek bij Kunstfactor, het landelijk sectorinstituut voor de amateurkunst. Naast het Waterlands Kamerkoor dirigeert hij Arte Vocale uit Hengelo. Ook wordt hij regelmatig gevraagd voor uiteenlopende muzikale projecten. Als docent koordirectie is hij verbonden aan de Meerjarige Dirigentenopleiding in Utrecht (MDO).

Het koor

Kleinkoor Caprice uit Harderwijk is een amateur kamerkoor dat streeft naar een hoog zangniveau. Het koor geniet goede bekendheid op de Noordwest Veluwe en ver daarbuiten. De 30 leden zijn stuk voor stuk enthousiaste muziekliefhebbers, voor wie zingen een vorm van topsport is. Elke week komt het koor op donderdagavond van 20.00-22.00 uur in de Zendingskerk aan de Harderwijkerweg 10 in Ermelo bij elkaar om te repeteren.

Een jaarlijkse traditie is de decemberuitvoering van de Christmas Carols in de Grote Kerk in Harderwijk. Deze ‘Ceremony of Lessons and Carols’ trekt altijd veel publiek en heeft veel bijgedragen aan de bekendheid van ons koor in de regio. Inmiddels heeft de 30e uitvoering plaatsgevonden.

Maar we doen meer. We verzorgen regelmatig concerten en treden af en toe op in kerkdiensten. Behalve a capella koormuziek, staan ook oratoriumwerken op het repertoire: zoals het Weihnachtsoratorium, de Johannespassion en de Hohe Messe van J.S. Bach, de Messiah van Händel, het Requiem van Mozart, Psalm 42 van Mendelssohn en het Requiem van John Rutter.


Kleinkoor Caprice in de Kathedraal van Barcelona

De buitenlandse concertreizen vormen een vast onderdeel van kleinkoor Caprice. In 1988 vond de eerste concertreis naar Israel plaats. Hier werd meegedaan aan een muziekfestival in Akko. Dit smaakte naar meer en sindsdien heeft Caprice al in vele landen op bijzonder locaties gezongen. Het zingen in -onder meer- Praag, Zittau, Boedapest, 2x Rome (in de Sint Pieterskerk), Parijs, Canterbury, Brussel en Antwerpen, Barcelona, Dubrovnik, Keulen, Berlijn - zijn goed voor een zekere internationale reputatie.

In de loop der tijd heeft Caprice diverse CD's uitgebracht. U kunt deze vinden onder het hoofdstuk "MEDIA" / MUZIEK. Landelijke bekendheid kregen we onder meer door radio-en tv uitzendingen van de NCRV.

Het bestuur

De bestuurssamenstelling van Kleinkoor Caprice is als volgt:

Voorzitter: Teus Visser
Secretaris: Bert de Weerd 

Penningmeester: Paul de Haan
Leden: Ineke Polhoud en Do van den Berge 

De koorleden

Wilt u weten welk gezicht bij welke naam hoort? Voor foto's van de koorleden: klik HIER

Sopranen
Ineke Polhoud
Anke van der Horst
Annette de Groot
Koos van Emous
Lynke Wiersma
Alie Timmer
Mirjanne Hooft
Lida Veenstra
Rineke Dooijewaard

Alten
Anneke Plette
Feikje Stellingwerf
Cobie Buijs-Mertens
Marian Vos
Do van den Berge
Cobi Elzinga
Maria van der Schalie

Amanda Hagenbeek


Tenoren
Ben Stolte
Jos van Vliet
Teus Visser
Rintje Stokje
Jurjen Folkers
Henk Kievit

Gerrit van den Brink


Bassen
Jan Mannee
Paul de Haan
Jos Oostveen
Fred de Wit
Bert de Weerd
Dick Leene

Adriaan Sterken
Jan Willem Dijkens

De huiscomponist

Huiscomponist en koorlid Jan Mannee werd op 20 augustus 1962 in Barneveld geboren. Jan deed het conservatorium in Utrecht en studeerde daar orgel bij Theo Teunissen. In 1986 werd hij lid van kleinkoor Caprice. Van lieverlee begon hij composities te maken voor het koor .

Zijn eerste grotere werk voor Caprice was een bewerking van Psalm 24. Deze was speciaal gemaakt voor de concertreis naar Israël in 1988. Inmiddels hebben we al vele werken van Jan Mannee uitgevoerd. Zo ontstonden voor koorreizen naar ROme en Florence respectievelijk de Missa Romana en de Missa Firenze. Vooral het aantal Carols dat hij componeerde is indrukwekkend. In het dagelijks leven is Jan medewerker bij een softwareleverancier die met name in de zorgsector en het onderwijs actief is.